کد و پیشواز ایرانسل و آوای انتظار همراه اول

  • ۰
  • ۰انجام پایان نامه ارشد مدیریت

یکی از مهمترین همین طور شایع ترین غلط اتی که دانشجویان اساتید دانشبعضی در انتخاب جورنال برای ارسال مقاله مرتکب می شوند این است که به نوع جورنال تذکر ی نمی کنند.

متنی که در ادامه می آید را بر اساس تجربیاتم موارد ی که روزانه از محققان محترم دریافت می کنم نگارش کرده ام و در انتهای همین مطلب به پاره ای از متداولترین موارد در زمینه انتخاب جورنال جهت ارسال مطلب جواب به آن سوالات پرداخته ام:

جورنالها از نقطه نظرات مفرق ی می توانند تقسیم بندی بشوند ولی تقسیم بندی که در زیر ارائه می دهم تقسیم بندی فرد دی از نقطه نظر سیاستهای انتخاب مناسبترین جورنال جهت ارسال متن است.

بر این اساس، می توان جورنالها ( اما جورنالهای معتبر و خوب ، وگرنه به جورنالهای بی اعتبار یا تقلبی کاری نداریم ) را به دو دسته زیر تقسیم کرد: ( ضروری به ذکر است که این نامگذاری را صرفا از جهت آسان بودن توصیف جورنالها بکاربر ده ام نامگذاری استانداردی ناست ):

دسته اول: جورنالهای پیشرو تولید علم.
دسته دوم: جورنالهای علمی.

در زیر به فرق های هر دو دسته جورنال فوق از نقطه نظرهای گوناگون می پردازم:

الف- نوع مقالات انتشار شده.
جورنالهای گروه اول تنها به انتشار نتایج پژوهش های نو ی که عبارت ای به علم اضافه کرده باشند می پردازند و از انتشار هر گونه متن دیگر پرهیز میکنند. این جورنالها مملو از نتایج یافته های پژوهش های دانشجویان دوره های Ph.D. و دوره های Post Doc.، متاآنالیزها، مقالات مروری توسط اساتید برجسته و شناخته شده در سطح جهان ی برندگان جوایز نوبل وبقیه جوایز معتبر، مقالات محتوای گزارش اختراعات وکشف تکنیک های ، مطالعات Experimental مطالعات Cohort ( آنهم نه تمام مطالعات اکسپریمنتال و کوهورت ) هستند .

مقالات از نوع کیس ریپورت تنها درصورتی که گزارش دهنده مورد خیلی نادر و جالب باشند شانس انتشار در این جورنالها را دارند.

ولی جورنالهای گروه دوم به انتشار هر نوع مقاله ای که از نظر ساختار نگارشی اشکال نداشته باشد و پژوهش آن نیز از نظر متدلوژی تحقیق بر طبـق استواری باشد یافته های آن Valid Reliable باشد می پردازند. حتی بسیاری از مقالات حاصل از پژوهش های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دکترای تخصصی و اساتید برجسته دانشگاه ی نیز در زمره این مقالات قرار می گیرند و راهی به جورنالهای گروه اول پیدا نخواهند کرد.

این جورنالها اکثرا ٌ برخلاف جورنالهای گروه اول، مقالات مروری را از اساتید نا زیاد دیده شده و حتی دانشجویان می پذیرند. این جورنالها اکثرا به انتشار مقالات آموزش ی، مقالات مروری کوتاه، کیس ریپورتها وبقیه انواع مقالات دیگر هم با سختگیری کمتری نسبت به جورنالهای گروه اول می پردازند.

ب- نقش در کتب مرجع:
بدیهی است که کتابهای مرجع و Text book نیز درویرایش های بعدی خود به یافته های جورنالهای گروه اول استناد می کنند ابه احتمال زیاد ل ارجاع به یافته های درون جورنالهای گروه دوم توسط کتب مرجع کمتر است، هرچند که صفر نیست.

ج- ایمپکت فاکتور:
نکته بسیار زیاد زیاد مهمی که از نظر ایمپکت فاکتور این جورنالها می بایست به آن اشاره کرد این است که ایمپکت فاکتور فقط درباره جورنالهای گروه اول است که ارزش دارد و معکمک مناسب برای مقایسه اعتبار جورنالهای آن گروه است. درحالی که جورنالهای نوع دوم کلا جورنالهایی هستند که احتمـا ل ارجاع به مقالات آنها کمتر است و پس حتی چنانچه این جورنالها در ISI نمایه شده و بعدا در پایگاه Journal Citation Report (JCR) از موسسه اطلاعات علمی ( ISI ) لیست شده برای آنها Impact Factor محاسبه شده باشد، معمولا ایمپکت فاکتور جهت مقایسه اعتبار این جورنالها معیار مناسبی نیست. علت این است که این جورنالها مملو از مقالات آموزش ی ،مقالات مروری وبقیه مقالاتی هستند که به نوعی به یافته های جدید اشاره نمی کنند و پس ابه احتمال زیاد ل اینکهبقیه محققان در نگارش مقالات به مقالات داخـل این گروه از جورنالها استناد کرده و به آنها ارجاع بدهند زیاد کمتر است .

پس جورنالهای گروه دوم شاید ایمپکت فاکتور پایینی داشته باشند یا اصلا در آی اس آی نمایه نشده باشند ولی درعین حال جورنالهای معتبری باشند. همینجا به یک نکته درزمینه آی اس آی اشاره می کنم که آی اس آی فقط یکی از موسسات نمایه سازی علم است فقط موسسه نیست.

اما دربین سیستم های مختلف، از بقیه معتبر تر است ولی بسیاری از جورنالهای معتبر که حتی در رده جورنالهای گروه اول قرار دارند حتی جهت قرار گرفتن در لیست آی اس آی کار نکرده اند و جهت سنجش اعتبار یک جورنال باید بصورت عملی به مجموعه ای از چندین فاکتور توجه کرد که نمایه شدن جورنال در آی اس آی و یا دیتابیس های دیگر مثل پابمد و اسکوپوس و ... فقط یکی از این فاکتورهاست که متاسفانه بعلت وجود تب آی اس آی در ایران وبقیه کشورهای درحال توسعه، اکثرا ٌ آنبقیه فاکتورها به فراموشی سپرده می شود.

د- خوانندگان:
نکته جالبی که دراینجا وجود دارد این است که خوانندگان جورنالهای گروه اول عمدتا حاوی دانشجویان کارشناسی ارشد دکترای تخصصی وبقیه محققان است که درحال انجام پژوهش می باشند . به عبارتی دیگر، خوانندگان این گروه از جورنالها همگی پژوهشگر هستند به قصد انجام مرور منابع و به قصد ارجاع به مقالات آن جورنالها در مقالات خودشان، به خواندن این جورنالها مبادرت می ورزند. این جورنالها اکثرا ٌ در کتابخانه های تخصصی دانشکده ها وجود دارد و در قفسه های عمومی کمتر به چشـم می خورند.

ولی خوانندگان جورنالهای گروه دوم عمدتا افرادی هستند که از نظر پیشرفته شغلی نیاز به Up to date نگهداشتن خود دارند حال و حوصله مطالعه مقالات مربوط به پژوهش های بیسیک را ندارند چون اصلا به آن نیازی ندارند. جهت مثال پزشک متخصصی که چند سال است فارغ التحصیل شده نمی رود مشترک جورنال فوق تخصصی رشته خودش که تکنیک های پیچیده موارد کاملا بیسیک را انتشار می نماید بشود. برعکس، این کارشناس علاقه دارد از جورنالهای گروه دوم تحقیق کند که بسیاری از مقالات آنها روش ی یاد آوری کننده نکات عمومی و رایج پیشرفته است .

ه- تعداد جورنالها:
جورنالهای گروه اول جورنالهای خیلی معدودو انگشت شماری در هر رشته می باشند . متخصصان دانشجویان هر رشته اکثرا ٌ نمی توانند به تعداد بیش از 10 یا 20 عدد از این جورنالهای رشته را شمارش کنند.

حتی دربین اینها هم برخی از جورنالها از اهمیت ثابت دست نپیدا کردن ی از نظر ایمپکت فاکتور وبقیه معیارهای اعتبار سنجی این جورنالها نسبت بهبقیه جورنالهای همان گروه برخوردارند انتشار یک مطلب بوسیله پروفسور یا دانشجو در طول عمرش در یکی از این جورنالها همـواره مترادف با پرستیژ علمی و کاری و اعتبار و اهمیت ی است که بسیاری از همقطاران از عهده آن برنیامده اند. انتشار حتی مطلب بوسیله یک پژوهشگر در طول عمرش در یکی از این جورنالها یک رویای اکثرا دست نپیدا کردن ی است .


ولی جورنالهای گروه دوم تعدادشان چندین مساوی جورنالهای گروه اول است نسبتا به راحتی می توان بیش از یکصد جورنال از این گروه را جهت هر رشته علمی لیست کرد.

و- جورنالهای داخـل ایران از کدام دسته اند؟
وزارتهای بهداشت بهبود ، وزارت آموزش عالی آمده اندو جورنالهایی راکه توسط دانش کده های مختلف کشور انتشار می شوند را به دو دسته علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم کرده اند. یکی از معیارهای مهم این تقسیم بندی، نسبت تعداد مقالات اوریجینال نسبت به کل مقالات انتشار شده در جورنالها درنظر گرفته شده است.


با اینحال از نظرمن همه این جورنالها به مفهوم چه آنها که علمی پژوهشی می باشند چه آنها که علمی ترویجی هستند ، در زمره جورنالهای گروه دوم قرار دارند و کشور مافاقد حتی یک جورنال از نوع جورنالهای گروه اول است .


نه فقط کشور ما، بلکه تقریباهیچ یک از کشورهای درحال گسترش دارای جورنالی از نوع اول نیستند تمام جورنالهای گروه اول وابسته به انجمنهای علمی جهان ی بین المللی معروف در هر رشته هستند که مقر آن انجمن ها در کشورآمریکا یا برخی از کشورهای اروپایی شبیه انگلستان است.

ز- ناشر:
همان گونه که قبلا هم اشاره کردم، درپشت اکثرا جورنالهای گروه اول سازمانهای بین المللی علمی شناخته شده قرار دارند.

این جورنالها بعضی وقتها بصورت اختصاصی توسط همان سازمانها انتشار می شوند ( مثل جورنال JAMA در آمریکا ) گاهی نیز در گروه ناشران برجسته ای قرار می گیرند می توان آنها را در لیست مجموعه هایی نظیر Nature Publishing Group (NPG) تیلور فرانسیس (T & F) و Oxford Journals، نیز بخشی از ( نه تمام ) جورنالهای لیست شده در مجموع ه هایی نظیر Wiley Interscience و Sciencedirect و Springer پیدا کرد. درپشت بسیاری از این جورنالها هم دانشکده های معتبری نظیر هاروارد، آکسفورد، کمبریج، و ... قرار دارند.
جورنالهای دوم نیز نسبتا نیمی از آنها دارای پشتوانه دانشگاهی هستند ( شبیه جورنالهای علمی پژوهشی داخـل ایران ) و برخی توسط ناشران پیشرفته و تازه متولد شده انتشار می شوند.

سوالات متداول در زمینه انتخاب جورنال مناسب جهت انتشار مقالات:

در ادامه با تذکر به تجربه ای که در چند سال اخیر دررابطه با نگارش مقالات ارسال مقالات خودم دوست ها همکارانم به جورنالهای مختلف بدست آورده ام، باتوجه به جستجوهای دائمی ی که بر روی جورنالها انجام می دهم مکاتبات روزمره ای که با جورنالها و ناشران مختلف دارم، به تعدادی از موارد متداول (Frequently Asked Questions: FAQ) در زمینه انتخاب جورنال مناسب جواب های آن می پردازم. موارد زیر احتمال دارد در ذهن هر از دانشجویان و یا اعضای محترم هیئت علمی وجود داشته باشد ولازم به شرح است که جواب های ارائه شده به این موارد متداول تنها بر طبـق تجربیات شخصی من است وحی منزل نیست!

سوال یک:

دانشجوی کارشناسی اافزایش آی تی هستم. متن ای از نتایج انتها نامـه تولید و ساخت کرده ام. آن را به کجا بفرستم؟
پاسخ: درصورتی که پژوهش شما اختراع یا یک اکتشاف یا نکته فرضیه کاملا نو نباشد خودتان را معطل نکنید وزمان خودتان را در گشت گذار مکاتبه با جورنالهای گروه اول به هدر ندهید. یکی از جورنال های گروه دوم را گزینش بکنید . همین جورنالهای گروه دوم خودشان رتبه هایی دارند سخت آسان هستند . میزان اکثر یکی از معتبر ترین های آنها را انتخاب شانس خود را آزمایش بکنید وگرنه مستقیم به سمت آسانگیر ترین جورنالهای معتبر در این گروه بروید.

سوال دو:

دانشجوی دکترای تخصصی PhD هستم. متن Original ناشی از یافته های پژوهش دوره دکترای خودم را در کجا انتشار کنم؟
پاسخ: اکثرا عناوین پژوهش های انتها نامـه های دانشجویان دکترای تخصصی از نوعی است که به یک هایپوتز نو اشاره دارد یافته های آن باعث بیشتر شدن یک عبارت به علم در رشته تخصصی مربوطه می شود. توصیه من این است که حتمـا شانس خودتان را در یا دو تا از جورنالهای گروه اول امتحان بکنید . برای گزینش همان جورنال نیز با فرد باتجربه و یا استادتان ( درصورتی که تجربه بهتر ی درزمینه انتشار دارد ) مشورت بکنید تا بالاترین جورنالی را که ابه احتمال زیاد ل دارد متن شما را قبول بکند انتخاب بکنید .

اما خیلی ایده آل فکر نکنید چنانچه مقاله شما مردود شود افسرده نشوید. انتشار یک مقاله بوسیله دانشجوی دکترای تخصصی در جورنالهای گروه دوم امری کاملا قابل قبول است. تازه همین جورنالهای گروه دوم احتمال دارد به راحتی مقاله شما را مردود کنند.

سوال سه:

استاد دانش کده هستم و در زمینه ایکس پژوهش های متعددی انجام داده ام که عمده آنها توسط دانشجویان PhD من و یا دانشجویان تخصصی من انجام شده است. مطلب ای از نوع متن مروری (Review Article) نگارش کرده ام. آن را به کدام جورنال بفرستم؟
پاسخ: راهکاری که برای شما پیشنهاد می کنم دقیقا مشابه راهکاری است که جهت سوال قبلی توصیه کردم. شما به احتمال زیاد شانس خودتان را در یکی از جورنالهای تاپ وگروه اول بیازمایید. خوب است لیستی از میزان سخت گیری اعتبار تعدادی از جورنالهای مرتبط با رشته تخصصی خودتان انتخاب بکنید ( برای مثال 5 عنوان جورنال از بالا به پایین ) و طبق یک برنامـه معین ازاولین جورنال شروع کرده و به پایین بروید تا با کیفیت ترین جورنالی که احتمال دارد متن شما راپذیرش نماید را Missed نکرده باشید. برای انتشار این متن احتمالا سال از این جورنال به آن جورنال بروید یا بیشتر، ولی خسته نشوید و به محض آنکه اولین جورنال مطلب شما را بعد از دو روز از دریافت آن مردود کرد افسرده نشده مطلب خودتان را به جورنال مکانی نفرستید. اما واقع بین باشید و من پژوهشگری را در ایران نمی شناسم که توانسته باشد مطلب مروری در یکی از جورنالهای گروه Nature و یا همسطح با آن انتشار کرده باشد. اگر دوست ها یکی از محققان داخـل کشور را می شناسند که خوب شده باشد یک مطلب در یکی از جورنالهای ایمپکت فاکتور بالای 20 بعنوان مولف اول منتشر کرده باشد به احتمال زیاد به من خـبر بدهند.

سوال چهار:

یک پژوهشگر باسابقه هستم که پژوهشی از نوع متاآنالیز انجام داده ام و یا یک نظریه هستم. مقاله را کجا منتشر کنم؟
پاسخ: حتمـا شانس خودتان را در بالاترین جورنال در رشته مورد نظر آزمایش بکنید . دقت بکنید که نتایج پژوهش یا نظریه شما را قبل از انتشار سرقت نکنند.

سوال پنجم:

دانشجوی دکترای تخصصی جراحی قلب هستم. اخیرا تکنیک جدید برای بهبود نوع خاصی از بیماران قلب ابداع کرده آن را بر روی تعدادی از بیماران تست کرده ایم. نتایج این پژوهش را بصورت مطلب در کجا انتشار کنم؟
پاسخ: حتمـا ابتدا مطلب تان را به بالاترین جورنال در رشته خودتان بفرستید. به عبارتی بروید تاپ ترین جورنال انتشار کننده تازه های جراحی قلب و عروق را درجهان پیدا بکنید مقاله خودتان را به آنجا بفرستید. قبل از آنکه این کار را بکنید حتمـا اطمینان حاصل کرده باشید که تمام ساختار نگارش مطلب را بخوب ی رعایت کرده باشید. اگر پژووهش شما از نوع اکسپریمنتال بوده است ( که ابه احتمال زیاد لا همین است ) به احتمال زیاد آن را قبلا در سایتهای ثبت کننده ترایال ها رجیستر کرده باشید. مستندات ارتباط با اخلاق پژوهش حاوی تولید و ساخت نامـه کتبی و رسمی از کمیته اخلاق پژوهش دانش کده و ترجمه رسمی آن، برگه Information sheet مربوط به دریافت کنندگان شیوه بهبود ی و نیز Consent form را به احتمال زیاد به انگلیسی ترجمه رسمی بکنید ضمیمه ورژن کامل متن بکنید. در نگارش بخش اینتروداکشن متن خود و بویژه در بخش Statement of problem نیز اشاره به Gap in knowledge استادانه عمل بکنید . بخش اینتروداکشن متن را بسیار زیاد بهتر نگارش بکنید .

بخش متدلوژی را که در آن بهروش تکنیک بکار برده شده اشاره کرده اید بسیار زیاد منظم دقیق بنویسید. در تهیه و تولید فایلهای جانبی جهت ارسال مقاله به جورنال نیز دقت کافی بکنید و فورمهای Authorship forms فورم ویژه گارانتور پژوهش ( اگر جورنال آن را درخواست بکند ) به خوب ی با دقت تولید و ساخت بکنید .

بخش دیسکاشن مطلب را خیلی استادانه نگارش بکنید . به احتمال زیاد به یکایک عبارات ی که از ابتدا تا انتهای مطلب نوشته اید توجه بکنید هیچ چیز اضافی نباشد هرچیز ضروری ی هم اشاره شده باشد.

و درانتهای کار به احتمال زیاد مطلب را به ویراستار انگلیسی الاصل بدهید که مقاله شما را حتی دوباره نویسی نماید و تمام عبارات آن را بازبینی نماید .

چنانچه موارد بالا را خوب رعایت کرده باشید درموارد ی که طرح شما از نظر آماری هم بخوب ی آنالیز شده باشد از تکنیک های مناسب Multivariate statistics هم بویژه برای کنترل کردن متغیرهای مخدوش کننده استفاده بهینه کرده باشید، هیچ ی ندارد که حتی یک جورنال با ایمپکت فاکتور بالای 50 ، نظیر New england journal of medicine متن شما را که یک کشف تکنیک در پزشکی بوده است را استقبال انتشار نکند.

سوال ششم:

دانشجوی دکترای تخصصی رشته های پوست هستم. متذکر شدیم که داروی ایکس که یک داروی استاندارد جهان ی جهت بهبود فلان بیماری است، بر روی بیماران شهر ما که با آن بیماری به ما مراجعه می کنند تاثیری ندارد. پژوهشی بر روی این جریان انجام داده ایم که نتیجه آن نگارش انتها نامـه دکترای تخصصی من شده است و متن ای از درون آن نگارش کرده ام. این مقاله را به کجا بفرستم؟

پاسخ: شانس خودتان را در یکی از پایین ترین جورنالهای گروه اول بیازمایید چنانچه به نتیجه نرسیدید به گروه دوم بروید. به ابه احتمال زیاد ل خیلی متن شما در یکی از جورنالهای گروه اول منتشر نمی شود، هرچند که یافته های مهمی را در پژوهش خودتان بدست آورده اید.

سوال هفتم:

فارغ التحصیل کارشناسی ابیشتر شدن میکروب شناسی هستم. برای اخذ پذیرش در مقطع پی اچ دی در خارج از کشور ضروری دارم که تعدادی متن در رزومه خودم داشته باشم که شانس پذیرشم را بالا ببرد. چه کنم؟

پاسخ: از نتایج پژوهش اوریجینال انتها نامـه کارشناسی ابیشتر شدن خودتان میزان اقل مطلب اوریجینال تهیه و تولید به یکی از جورنالهای گروه دوم بفرستید. همزمان اقدام به نگارش یا دو مطلب مروری در شاخه ای متمرکز از رشته تان که در آن رشته تسلط دارید مرور منابع کاملتری انجام داده اید یا امکان اینکار برای مشا مقدور است، بفرمایید. دو متن مروری کوتاه از این مسیر تولید و ساخت بکنید و به دو جورنال از جورنالهای گروه دوم بفرستید. از بین جورنالهای گروه دوم ابه احتمال زیاد لا باید سعی بکنید آسانگیر ترین جورنال را انتخاب بکنید زمان خود را معطل جورنالهای سخت گیر تر در جورنالهای گروه دوم نکنید.

سوال هشتم:

فارغ التحصیل یا دانشجوی سال چهارم کارشناسی ( لیسانس ) هستم. می خواهم متن منتشر کنم. چه کنم؟


پاسخ: شما می توانید در صورتی که قبلا در کارگاه های متن نویسی شرکت کرده اید، متن آموزش ی کوتاه درموضوعی که به آن تسلط دارید نگارش بکنید . این مطلب کوتاه را به یکی از آسانگیر ترین جورنالهای گروه دوم ارسال نمایید. درصورتی که آشنایی باروش نگارش مقالات ندارید از این کار پرهیز بکنید خودتان را صرف مطالعه کتبروش تحقیق و روش نگارش مطلب بکنید و هرگاه توانایی نگارش متن کوتاه بصورت استاندارد را درخود یافتید به نحوی که در سطور قبل اشاره کردم اقدام بکنید . در این حالت هم هدف از نگارش مطلب بوسیله شما فقط این است که انگیزه ای جهت پیشرفت های آتی علمی در شما پدید آمده باشد و انتشار متن کوتاه روش ی باعث شده باشد که در این مسیر به پاره ای از توانایی ها امکانات علمی به مخصوص در زمینه نگارش علمی افزوده باشید و تشویقی برای آینده شما باشد. حتی این مقاله شاید در ارتقا شانس شما در پذیرش در مقطع کارشناسی ابیشتر شدن در دانشکده های خارج از کشور تاثیر گذار باشد.

پرسش نهم:

جهت ارتقا شانس پذیرش مقاله در برترین جورنال ممکن چه بایستی کرد؟

پاسخ: به تجربه من ثابت شده است که ضروری است به موارد زیر به احتمال زیاد توجه بکنید :


اولا اینکه مقاله خودتان را به یک نفر ازهمکاران بسپارید که از نظر متدلوژی و همچنین از نظر ساختار نگارشی مقالات آکآدم یک ارزیابی و نقد نماید اصلاح ات لازم را بر روی آن انجام دهید. بررسی مقاله شما بوسیله همکارتان یا یک نقاد پیشرفته باعث می شود که نگارش مقاله شما به میزان قابل توجه ی تغییر نماید و ساختار آکآدم یک بگیرد و از غلط ات ساختاری که شاید با مشاهده آنها توسط سردبیر جورنال باعث مردود شدن مقاله شما شود جلو گیری نماید . (جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارزش نقد مقالات قبل از ارسال به جورنال اینجا را کلیک بکنید ).


دوما اینکه به احتمال زیاد مقاله خودتان را اگر بزبان انگلیسی تسلط ندارید به زبان فارسی نگارش بکنید . پس معادل انگلیسی کلمات تخصصی مربوط به ترمینولوژی رشته خودتان را در داخـل پرانتز در جلوی هر کلمه یا هر اصطلاح یاددداشت بکنید که مترجم ( مترجم فارسی به انگلیسی ) بتواند بوقت ترجمه متن، بهتریـن و مناسب ترین کلمات را گزینش نماید . از مترجم بخواهید که از ترجمه تحت الفظی خودداری نماید معنای عبارت را ابتدا درک نماید پس با استفاده از دامنه لغات خودش اقدام به نگارش آن عبارت به زبان انگلیسی بکند صرفا کلمات را از فارسی به انگلیسی ترجمه نکند که درآن صورت حاصل کار خیلی وحشتناک می شود.


سوما اینکه چه مقاله شما را دارالترجمه رسمی ترجمه کرده باشد یا فرد فارسی زبان مدرک دکترای زبان انگلیسی ترجمه کرده باشد، و چه آنکه خودتان مطلب را از ابتدا بزبان انگلیسی نوشته باشید، به احتمال زیاد بایستی مطلب را به یک ویراستار انگلیسی الاصل بفرستید. مقالاتی که من و دوست ها م به ویراستار می فرستیم اکثرا دهها ایراد گرامری نقطه گذاری و کاربر د غلط کلمات از آن گرفته می شود و برخی عبارات هم کلا از نظر نگارش دوباره نویسی می شود. در این حالت متن به وضعیت بهتری تبدیل شده است. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ویرایش انگلیسی مقالات توسط ویراستار Native American بر روی این عبارت کلیک بکنید ).


چهارم اینکه با توجه به فورمت جورنال، فایلهای ضمیمه ضروری را تولید و ساخت بکنید و بخصوص در تهیه و تولید Cover Letter و Title Page استاندارد توجه بکنید . اصلا اولین چیزی که سردبیر جورنال از متن شما تحقیق می نماید همان کاور لتر شما است. Cover letter را زیاد کلاسیک نگارش بکنید طوری نباشد که سردبیر از مطالعه همان یک پاراگراف کاور لتر شما چنین برداشت نماید که با نویسنده ناشی سر وکار دارد. به احتمال زیاد از فرد باتجربه بخواهید که کاور لتر خوب ی جهت مطلب شما بنویسد. در نگار کاور لتر تایتل پیج، حتمـا تذکر بکنید که تمام مورد هایی را که جورنال از شما خواسته است به آنها اشاره بکنید .

پنجم این که در نگارش ابستراکت مقاله بیشترین دقت وسواس را به خرج بدهید. اولین چیزی که سردبیر و داوران مجلات نگاه می کنند، ابستراکت متن شما است ( اما بعد از عنوان مطلب ).

ششم انتها اینکه در انتخاب جورنال مناسب هم سطح با متن تان مرتکب غلط نشوید. بسیار زیاد بیش از میزان ایده آل گرایانه به مساله نگاه نکنید و توقع نداشته باشید که اولین مطلب تان در بهتریـن جورنال انتشار شود. ولی سعی بکنید مقاله خودتان را با توجه به اطلاعات و راهنمای ی های همکاران افرادی که دراین زمینه تجربه دارند، به با کیفیت ترین جورنالی که شاید آن مقاله را پذیرش نماید بفرستید. از تجربه افرادی که قبلا دراین مسیر سنگلاخ بارها رانندگی کرده و اتومبیل شان پنچر شده و اتومبیل را کول کرده از جاده به سلامت قدیم اند مصرف بهینه بکنید.

  • ۹۵/۰۳/۲۷
  • مهدی کیانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی